Centrum Kultury w Lublinie oraz Pracownia Malarska Jacka Bukowskiego zapraszają na wystawę malarstwa Pamięci Tadeusza Kantora.
Wystawa czynna od 13 kwietnia do 15 maja 2024 w Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12


Powiatowe Centrum Kultury FABRYCZKA oraz Pracownia Malarska Jacka Bukowskiego zapraszają na wystawę malarstwa Miejsca.
Wystawa czynna od 3 do 25 marca 2024, Wołomin, ul Orwida 20


Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki oraz Pracownia Malarska Jacka Bukowskiego zapraszają na wystawę malarstwa Pamięci Tadeusza Kantora.
Wystawa czynna od 10 lutego do 2 marca 2024 w KOKPiT, ul. Lubelska 12, Kazimierz Dolny

Bogaty, wielowątkowy dorobek artystyczny Tadeusza Kantora /1915 -1990/ nieustająco prowokuje indywidualne przeżycia odbiorcze. Świadczą o tym prace prezentowane na wystawie. Inspiracje są wielce zróżnicowane, choć najczęściej odnoszą się do Teatru Śmierci, a szczególnie dwóch ostatnich spektakli: Nigdy tu już nie powrócę można potraktować jako swoistą rekapitulację życia i próbę pogodzenia się z koniecznością odejścia z tego świata. W swej łaskawości los pozwolił Kantorowi przygotować jeszcze jeden spektakl Dziś są moje urodziny. To „dziś”, z pewnością, jeszcze będzie się powtarzać wielokrotnie, pozostając w naszej pamięci.
Jacek Bukowski


Zapraszamy na wystawę prac Teresy Radomyskiej-Kusal i Waldemara Kusala Ich malowanie w Bibliotece Publicznej im. Stanisława Staszica m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany, ul. Romaszewskiego 19.
Wystawa czynna do 2 stycznia 2024 r.


Zapraszamy na wystawę Malarstwo Barbary Kosiak 1934 - 2022 w Galerii 2 Piętro przy Klubie DGW, Warszawa, Al. Niepodległości 141a.
Wystawa czynna do 28 grudnia 2023 r.

Temat literacki w malarstwie Barbary Kosiak jest zaledwie pretekstem do zbudowania niezwykle interesującej, pełnej niespodzianek powierzchni płótna. Oglądamy retrospektywną wystawę prac olejnych i pasteli, świadczących o opanowaniu środków artystycznej ekspresji, służącym wyrażaniu swoich doświadczeń i emocji.
Jacek Bukowski


Zapraszamy na wystawę prac Anny Boszko w Galerii Centrum Łowicka, Warszawa, ul. Łowicka 21.
Wystawa czynna do 10 września 2023 r.


Na wystawie w Galerii Sztuki Współczesnej „Oranżeria” Pałacu PAN w Jabłonnie prezentuję wybór prac olejnych z lat 2006–2023. Szczególne znaczenie ma dla mnie dyptyk Rodzinne układy, inspirowany wspomnieniami z dzieciństwa. Posługując się plastycznymi środkami wyrazu, między innymi komentując wydarzenia przeszłe – Mój Baczyński, Jak Feniks – i obecne np. inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w Walce dobra ze złem czy W kontrze agresji, pokazując moje emocje, chciałam wyrazić sprzeciw złu, które się dzieje.
Wystawa jest dostępna codziennie między godziną 12.00 a 17.00 do 30 sierpnia 2023 – zapraszam Iwona Nielubowicz


Zapraszamy na wystawę prac Anny Boszko w Galerii 2 Piętro przy Klubie DGW, Warszawa, Al. Niepodległości 141a.
Wystawa czynna do końca lutego 2023 r.


Wystawa prac Krystyny Rafalskiej „W STRONĘ ABSTRAKCJI” - Dom Kultury Łowicka, Warszawa, ul. Łowicka 21, 4 - 28.11.2021 r.
„Malarstwo jest dla mnie sensem i radością, ale też niepokojem, bo jakże trudno przenieść na płótno swoją wrażliwość, swoje widzenie świata”.
Krystyna Rafalska


Wystawa prac Jacka Bukowskiego "Malarstwo i rysunek z lat 2011 – 2021" - Galeria Domu Artysty Plastyka w Warszawie, ul. Mazowiecka 11a, 22.07 - 10.08.2021 r.
„Prezentuję wybór rysunków i malarstwa z ostatnich dziesięciu lat. Moim zdaniem ich cechą charakterystyczną jest oscylowanie między spontaniczną ekspresją i łagodną geometrią. Nazwałbym te prace obrazami w toku, gdyż ich forma, wraz z upływem czasu, ulega zmianom; na pierwotny impuls nawarstwiają się nowe doświadczenia i emocje. Często powracam do minionych przeżyć z perspektywy dnia dzisiejszego. Np. wszystkie prace, które powstały w 2021 roku nawiązują do akcji plastycznych realizowanych w latach 1980 – 91. Zapisem przemijania są obrazy poświęcone pamięci Stanisława Ignacego Witkiewicza, Tadeusza Kantora, Władysława Hasiora. Dwa akryle z 2020 roku powstały z inspiracji opowiadaniem Sławomira Mrożka Ten, który spada. Owo spadanie można potraktować jako metaforę życia. Jednak, wspomniany, pierwotny impuls: bardziej lub mniej rozbudowana anegdota, zawsze jest punktem wyjścia do swoistej gry plastycznej dziejącej się na płótnie, która może doprowadzić do całkowicie nie zaplanowanych wcześniej efektów.”
Jacek Bukowski

film z wystawy : https://www.youtube.com/watch?v=siTTfsskfWM


Wystawa poplenerowa "Rowy 2020" w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce, ul. Gen. Zaruskiego 1a, 1 - 10 czerwca 2021 r.
Ekspozycja prezentuje dorobek pleneru malarskiego "Rowy 2020" i tematycznie mieści się w podjętym przez nas kilkuletnim programie pod hasłem "Miejsca". Przez swoiste ożywienie miejsc próbujemy odkryć historię i społeczne emocje współtworzące różnorodne klimaty, inaczej mówiąc – trwanie, zapisane w konkretnej przestrzeni. Metaforycznie ujmując nasze przedsięwzięcie: ma to być szczera „rozmowa” z wybranym miejscem, bazująca na doświadczeniu syntonii.
Tym razem przestrzeń naszych artystycznych eksploracji wyznaczały dwa kierunki: Rowy-Ustka i Rowy-Łeba. Mamy nadzieję, że indywidualne doświadczenie znalazło odzwierciedlenie w prezentowanych pracach.
Jacek Bukowski
Uczestnicy pleneru: Anna Boszko, Jacek Bukowski, Anna Grzybowska, Waldemar Kusal, Anna Łącka, Jolanta Noga, Urszula Poncyljusz, Teresa Radomyska-Kusal, Krystyna Rafalska, Hanna Szoll.


W Galerii Domu Artysty Plastyka "Lufcik" przy ul. Mazowieckiej 11 w Warszawie trwa wystawa malarstwa Anny Łąckiej "Moje podróże". Wystawa czynna do 20 kwietnia 2021 r.
„Prezentowane prace z lat 2007 – 2020 są inspirowane miejscami, które odwiedziłam i które mnie zafascynowały. Często jest to pejzaż, architektura, ale również obrazy, do powstania których impulsem była wizyta w galerii, muzeum czy spektakl teatralny. Metaforycznie rzecz ujmując, każda z eksponowanych prac jest podróżą do własnego świata emocji, wyobraźni i podświadomości.” Anna Łącka


Pracownia Malarska Jacka Bukowskiego uprzejmie zaprasza na wystawę malarstwa "Miejsca", Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21, Warszawa. Wystawa czynna do 20 kwietnia 2021 r.
Film z wystawy:
https://www.youtube.com/watch?v=5LdLR1gF-H0
https://lowicka.pl/wydarzenie/miejsca/


Od 3 października w podziemiach Domu Gdańskiego można zobaczyć płótna Anny Boszko. Jest to trzecia wystawa jej prac w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Węgrowie, będąca zarazem uczczeniem 50-lecia pracy zawodowej jako lekarza medycyny.
Zapraszamy do 30.11 br. Miejska Biblioteka Publiczna im. Augusta Cieszkowskiego w Węgrowie, Rynek Mariacki 11.


W Domu Artysty Plastyka przy ul. Mazowieckiej 11 w Warszawie trwa wystawa z cyklu "SZTUKA POLSKA NA CZAS PANDEMII".
M.in. swoje prace prezentowały: Anna Boszko, Krystyna Rafalska i Hanna Szoll. Formuła ekspozycji umożliwia wystawianie dzieł wielu artystów w ciągle zmieniających się konstelacjach. Zapraszamy do 31.08 br.


Pracownia Malarska Jacka Bukowskiego uprzejmie zaprasza na wystawę malarstwa Iwony Nielubowicz, Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21, Warszawa. Wystawa czynna do 27 lutego 2020 r.


Wernisaż wystawy malarstwa Hanny Szoll
w Centrum Łowicka w Warszawie, 11 października 2019 r. Wystawa czynna do 12 listopada 2019 r.

Pisząc te słowa odczuwam szczególną satysfakcję, gdyż w mojej pracowni artystka rozpoczynała swą drogę twórczą, mogłem więc przez dłuższy czas obserwować precyzowanie się języka jej ekspresji artystycznej. Fascynujące jest to ciągłe balansowanie na pograniczu przedstawienia natury i fantazji, z ponawianymi wycieczkami w kierunku rozwiązań czysto abstrakcyjnych. Owo wahanie scharakteryzował Wojciech Gerson słowami: Pewien odcień realizmu konieczną jest rzeczą w malarstwie i ożywczo na nie wpływa w chwilach stylizatorskiego zwrotu, ale z drugiej strony uczy nas także, że skierowanie całego usiłowania do oddania tej tylko prawdy bez ducha, prowadzi do rzemieślnictwa.
Proces powstawania dzieła – poszukiwanie prawdy artystycznego wyrazu przysparza wielu stresów nieustannym zmaganiem się emocji i materii, dostarcza też radości w efekcie ich pogodzenia. W zapiskach z dziennika Józefa Czapskiego znajdujemy niezwykle cenną eksplikację tego, jakże ważnego momentu: Cały sekret obrazu, że w pewnej chwili musi „pod karą śmierci” dotrzeć do własnej logiki i wtedy zmienia się stosunek do płótna, do tego, co jest prawdą płótna. To, co przed chwilą było niedopuszczalne („ przecież tak nie było w naturze czy w notatce”), staje się właśnie nie tylko konieczne, ale jedynie prawdziwe! Czasami ten moment, nieznaczny ułamek sekundy, przychodzi późno, czasami jest od pierwszej chwili lub nie przychodzi wcale i wtedy obraz wprost się nie urodził. Jak często niszczy go naturalizm, który się wkrada bocznymi drzwiami i zabija wizję po cichutku, tenże naturalizm, który nas przed chwilą obdarzył.
Jak już wspomniałem, bardzo interesujące są indywidualne drogi dochodzenia do prawdy artystycznej kreacji, stąd i kibicowanie malarskim poszukiwaniom Hanny Szoll. Wiele razy widziałem jak kolejne przekształcenia obrazu nie przynosiły antycypowanej pełni. Trzeba było silnej determinacji, wiary, iż można osiągnąć to, co wydaje się nie do zdobycia. Niech jako przykład posłuży tu bodaj najnowszy cykl prac zatytułowany Mazowsze /2019/. Sterylna forma olei kryje żmudne, wielogodzinne zmierzanie do celu. Autorka potrafiła ukształtować swój rozpoznawalny styl, zarazem nikogo nie naśladując. W jej malarstwie forma zwykle współbrzmi z bogatą, bardziej lub mniej jednoznaczną narracją i zawsze jest to odwołanie się do odbiorcy wymagające dookreślenia, a więc niejako indywidualnego skonstruowania obrazu własnymi przeżyciami i doświadczeniami. Przywołajmy tu tajemnicze w klimacie pastele Duch Gór /2014/, silnie działające oleje Hommage à Stanisław Ignacy Witkiewicz /2015/, czy serię obrazów olejnych i pasteli poświęconych Pamięci Tadeusza Kantora /2016/.
Istotą twórczości jest ciągły niepokój prowokujący do permanentnych przewartościowań, a nawet negacji tego, co dzisiaj przynosi nam zadowolenie. Jestem przekonany, że prezentowane na wystawie malarskie wizje nie stracą sugestywności przekazu w przyszłości, choć kres malarskiej podróży zawsze pozostanie tajemnicą. Warto więc, niejako podążać wraz z autorką, obserwować z uwagą jej plastyczne dokonania. Kończąc zacytuję artystyczne credo Hanny Szoll: Moje malowanie jest inspirowane afirmacją światła – symbolem wolności. Pragnę malować w poetyce abstrakcji, gdzie wszystko jest jeszcze w zamyśle, nieobjęte kształtem, niezniewolone formą, gdzie wszystko oddycha wolnością. Światło sprawia, że każda rzecz promienieje, dając wrażenie przestrzenności obrazu. Nauczyć się je widzieć i zatrzymać na płótnie, to dla mnie wyzwanie. Malując chcę poznawać swoje możliwości, sięgać w głąb siebie, niewidzialne czynić widzialnym.
Jacek Bukowski


Wernisaż wystawy "Dzień Dobry na Zawsze! /Pamięci Władysława Hasiora/"
w Domu Kultury Śródmieście w Warszawie, 21 stycznia 2019 r. Wystawa czynna do 10 lutego 2019 r.

Częste wizyty w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem umożliwiły naszej grupie swoiste zaprzyjaźnienie się z twórczością Władysława Hasiora, a właśnie przypadająca okrągła rocznica Jego urodzin /1928/ i śmierci /1999/ sprowokowały nas do podjęcia malarskiej rozmowy z Mistrzem. Bo, jak pisze Herbert Read, sztuka zawsze była i musi pozostać rodzajem rozmowy prowadzonej przy pomocy symboli, toteż tam, gdzie nie ma symbolu, a zatem i rozmowy, nie ma sztuki. - Oczywiście, dla odbiorcy. Nasze prace są więc rodzajem gry osoby interpretującej z dziełem, pamięcią, miejscami związanymi z Hasiorem; gry wymagającej współbrzmienia z różnorodnymi sytuacjami. Owa syntonia jest szczególnym rodzajem poruszenia podmiotowości i stąd też płyną impulsy tworzenia. Wszak człowiek zawsze reaguje na własną recepcję dzieła, nie na tzw. dzieło obiektywne, podobnie jak reaguje na własny odbiór świata, nie na świat obiektywny. Kończąc tę krótką refleksję dodam jeszcze jeden akcent osobisty. Otóż dokładnie 20 lat temu wystawiałem moje malarstwo w Galerii Władysława Hasiora. W prezencie otrzymałem album z dedykacją zakończoną słowami: Dzień Dobry na Zawsze! Dzisiaj są one niemniej ważne, staja się wyraźnym impulsem do artystycznego spotkania z Mistrzem i Jego dziełami.
Jacek Bukowski


Wernisaż wystawy "Pamięci Tadeusza Kantora" w Ośrodku Kultury Gaude Mater w Częstochowie, 30 czerwca 2018 r.


Pracownia Malarska Jacka Bukowskiego uprzejmie zaprasza na wystawę malarstwa Barbary Kosiak „Namalować rytm życia“, Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21, Warszawa. Wystawa czynna do 31 stycznia 2018 r.


Pracownia Malarska Jacka Bukowskiego uprzejmie zaprasza na wystawę malarstwa poświęconego
Pamięci Tadeusza Kantora, Prom Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23, Warszawa. Wystawa czynna do 26 listopada 2017 r.


Wernisaż wystawy "Hommage à Stanisław Ignacy Witkiewicz", Dom Kultury Śródmieście, ul. Smolna 9, Warszawa. Wystawa czynna do 13 listopada 2016 r.


Pracownia Malarska Jacka Bukowskiego uprzejmie zaprasza na otwarcie wystawy malarstwa poświęconej
Pamięci Tadeusza Kantora /1915-1990/
21 maja 2016 roku o godz. 16.00, Galeria Ordynacka, ul. Ordynacka 9, Warszawa.


Wernisaż wystawy Iwony Nielubowicz "Malarstwo z lat 2006-2016", Prom Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23, Warszawa. Wystawa czynna do 18 kwietnia 2016 r.


Wernisaż wystawy "Hommage à Stanisław Ignacy Witkiewicz", Dom Kultury-Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21, Warszawa. Wystawa czynna do 13 stycznia 2016 r.


Artyści:

Agnieszka Adam
Anna Boszko
Jacek Bukowski
Anna Grzybowska
Barbara Kosiak
Waldemar Kusal
Elżbieta Kwiatkowska
Anna Łącka
Zbigniew Maciejewski
Wiktoria Mikulska
Iwona Nielubowicz
Danuta Niklewicz
Jolanta Noga
Urszula Poncyljusz
Krystyna Rafalska
Hanna Szoll

mail: pracowniajb@op.pl